ŠTUDIJ OSTEOPATIJE ZA FIZIOTERAPEVTE
Malta ICOM Educational
NAJVEČJA EVROPSKA ŠOLA ZA OSTEOPATIJO
Slovenija

Program prve stopnje :
Akreditiran študijski program za pridobitev naziva BSc of Osteopathy. 
Trajanje študija: 
  •   3 leta za pridobitev uradne diplome iz osteopatije  Bsc.Osteopath
Več o ICOM Malta si lahko preberete tukaj.

NAJVEČJA EVROPSKA ŠOLA ZA OSTEOPATSKO IZOBRAŽEVANJE

Malta ICOM Educational je akreditirana visokošolska ustanova s sedežom na Malti, z impresivnim dosežkom več kot 15 let izjemnega izobraževanja na področju osteopatije. Z globalno mrežo več kot 1.200 diplomantov, ki uspešno delujejo po vsem svetu, je Malta ICOM Educational utrdila svoj položaj kot vodilna izobraževalna ustanova v panogi.

Zaradi svoje zavezanosti k odličnosti je Malta ICOM Educational prejela tudi uradno akreditacijo kot visokošolska ustanova s strani Malteške agencije za nadaljnje in visoko šolstvo (licenca 2018/023). Ta akreditacija omogoča Malta ICOM izdajanje uradno priznanih diplom dodiplomskega in magistrskega programa iz osteopatije.

ICOM Malta se ponaša s na študente osredotočenim učnim okoljem. Naš pristop k izobraževanju daje poudarek individualnemu napredku, podpori in razvoj vsakega učenca
posebej.  Profesorji so predani zagotavljanje podpore študentom, spodbujanje njihovega aktivnega sodelovanja pri učenje in razvijanje njihovih sposobnosti kritičnega mišljenja.

VEČ O ŠTUDIJU OSTEOPATIJE ZA FIZIOTERAPEVTE
Osteopathy Accelerated Pathway for Physiotherapists


V program se lahko vključijo le diplomanti fizioterapije (VI. stopnja izobrazbe), ki se vpišejo v 2. letnik študija. Študijsko leto traja od januarja do septembra. V vseh treh letih študija bo vsako leto 7 tridnevnih predavanj (petek-nedelja) v učilnicah v Ljubljani in 2 šestdnevna sklopa predavanj na ICOM Malta Educational (ponedeljek-sobota) na Malti.

Program je oblikovan tako, da diplomiranim fizioterapevtom omogoča dosego ustrezne klinične usposobljenosti za opravljanje osteopatskega poklica. Z zaključenim študijem pridobijo poklicno kvalifikacijo vpisano v malteški register osteopatov. Po koncu študija pridobljena diploma je javno veljavna listina.

Študij bo potekal v na študente osredotočenemu učnemu okolju, ki spodbuja kritično pridobivanje, razvoj in integracijo kliničnega znanja in osteopatskih veščin, v okviru že obstoječega
fizioterapevtskega znanja in veščin. Program vključuje predavanja in seminarje v učilnici, osteopatski praktični pouk, demonstracije osteopatskih tehnik in klinične izpite, skupinske razprave in
vaje ter 1000 ur nadzorovane klinične prakse na pacientih, ki se bo izvajala na naših in partnerskih klinikah.

    Cena študija:
  •     prvi letnik priznan
  •     šolnina 2. letnika 5.900 EUR (DDV vključen)  
  •     šolnina 3. letnika 5.900 EUR (DDV vključen)
  •     šolnina 4. letnika 5.900 EUR (DDV vključen)
  •  prijavnina in zavarovanje 160 EUR / leto

Trajanje študija: 3 leta

  • 3 letni akreditiran študijski program za pridobitev uradne diplome iz osteopatije Bsc.Osteopathy

VPISNI POGOJI

Diplomiran fizioterapevt / fizioterapevtka
Potrdilo o nekaznovanost

PREDAVANJA

Malta ICOM Educational
Učni center Ljubljana

KLINIČNA PRAKSA

Ljubljana
Koper
Zagreb

PRIZNAVANJE PRETEKLIH IZOBRAŽEVANJ

PREDMETNIK

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠTUDIJ

Izobraževanje po diplomi

Medi-cine.Academy


V sklopu nadaljnjega izobraževanja po diplomi oz magisteriju nudimo širok izbor predavanj, ki potekajo tako v živo kot online.